Șomaj. Statistici neoficiale

Domnul profesor Mircea Coșea zicea nu cu mult timp în urmă că nu mai are încredere în statistică. Nu la ramura matematicii numită statistică se referea dl. profesor, ci la instituțiile de stat care au ca obiect de activitate studiul laturii cantitative a realităților înconjurătoare, pentru că sînt politizate masiv și prezintă concluzii deformate grosolan pentru cosmetizarea performanțelor politicienilor zilei.

Pentru a demonstra afirmația de mai sus, să luăm un exemplu ușor – șomajul. Mai întîi să vedem definiția substantivului comun șomer.

  • ȘOMÉR, -Ă, șomeri, -e, s. m. și f. Persoană aptă de muncă dar fără un contract de muncă și care caută un loc de muncă. – Din fr. chômeur. (DEX 98);
  • chômeur, chômeuse, nom. Personne se trouvant au chômage. (Larousse).
  • chômage, nom masculin. (de chômer). Situation d’un salarié qui, bien que apte au travail, se trouve privé d’emploi. (Larousse).

În Dicționarul explicativ al limbii române ni se indică originea franțuzească a termenului, deși asta nu i-a împiedicat cu nimic pe lingviștii români să denatureze definiția originală – francezii nu spun nimic despre starea de căutare a unui loc de muncă, ci pur și simplu, definesc șomajul ca fiind situația unui salariat care, deși apt de muncă, nu este angajat.

Institutul Național de Statistică (INS) definește „șomerii înregistrați”, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, adică doar cei care și-au pierdut locul de muncă de mai puțin de un an și care sînt înregistrați la ANOFM. Doar că, după o perioadă de 6 pînă la 12 luni (în funcție de stagiul de cotizare), șomerul își pierde calitatea de înregistrat la ANOFM, își pierde indemnizația de șomaj și este scos din statisticile oficiale privind șomajul, chiar dacă nu și-a găsit un loc de muncă. Adică dispare, în mod foarte convenabil pentru guvernanții zilei.

Asta conduce la aberații precum cea în care numărul persoanelor fără un loc de muncă crește, iar șomajul oficial scade, după cum am arătat aici https://dumitruluinae.wordpress.com/2011/08/14/somajul-bugetele-asigurarilor-sociale-de-stat-si-de-sanatate-vs-statistica-oficiala/

Desigur, mai există și definiția șomajului BIM*, termen folosit atît în statisticile oficiale (INS, Eurostat etc.) cît și de o parte a mediului academic, definiție care deși este mai puțin restrictivă decît cea din legea amintită mai devreme, tot nu reflectă realitatea în toată splendoarea ei.

Așa că, pentru a putea arăta cum stau lucrurile fără să inventez eu definiții noi, ci folosind date oficiale ale INS și definiția din dicționarul Larousse, voi ține o socoteală de-a lungul timpului a populației active civile (1), a numărului mediu de salariați (2), patroni (3), lucrători pe cont propriu (4) și lucrători familiali neremunerați (5) din economie.  Voi considera că lucrătorii pe cont propriu sînt asimilabili patronilor, iar pe lucrătorii familiali neremunerați îi voi asimila șomerilor – a se vedea șomaj voluntar. Astfel, voi considera că diferența dintre populația activă civilă și salariați + patroni + lucrători pe cont propriu, în sensul definiției din dicționarul Larousse, sînt șomeri. Cam asta e.

someri - rata somajului 2002-2012

Se poate observa în tabelul de mai sus că peste 2,2 milioane de persoane apte de muncă nu lucrau în anul 2012, reprezentînd peste un sfert din populația activă civilă. Detalii aici.

Care e relevanța acestei statistici? Păi în primul rînd ne scutește de manipularea politicienilor și a principalelor canale media care preiau pe nemestecate date de la INS, controlat de primii. În al doilea rînd, statistica asta demonstrează că ceva nu e în regulă cu sistemul de contribuții taxe și impozite pe muncă în actualul sistem, în sensul că îi descurajează și pe angajatori, și pe angajați, împingîndu-i pe primii să nu mai angajeze sau să angajeze la negru, împărțind beneficiul evaziunii cu angajații, și pe cei din urmă să nu mai muncească, pentru că oricum salariile sînt prea mici, iar statul dă ajutoare și nu lasă pe nimeni să moară de foame, că n-ar da bine.

Voi reveni cu date mai recente, în măsura în care acestea vor fi disponibile de la surse oficiale.

* International Labour Organization http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

NB: Institutul Național de Statistică oferă date la liber. E de bine!

Şomajul, bugetele asigurărilor sociale de stat şi de sănătate vs. statistica oficială

Urmăresc cu interes cum scade rata şomajului în România de la un an la altul: 738200 de şomeri in Aprilie 2010 şi 493400 de şomeri în Aprilie 2011. Numărul de şomeri a scăzut cu 244800 într-un an! Rata şomajului a scăzut de la 8,10% în Aprilie 2010 la 5,40% în Aprilie 2011. E de bine!

Veţi spune că cei aproape 250000 de mii de români şi-au găsit o slujbă şi, pe cale de consecinţă, numărul salariaţilor a crescut simţitor.

Ei bine, nu. Nu numai că numărul salariaţilor nu a crescut în intervalul la care m-am referit, ci a scăzut cu circa 3%, adică cu 159400 persoane! Unde s-au dus 250000 de şomeri atunci?

Ca să rezum: într-un an avem cu cca. 250000 mai puţini şomeri şi simultan 159400 salariati mai puţin. Datele sunt absolut autentice, în sensul în care sunt luate din raportul Institutului Naţional de Statistică: http://www.insse.ro/cms/files%5Carhiva_buletine2011%5Cbsl_5.pdf  (luna Mai 2011). Atasat, pentru cârcotaşi, este şi un fişier excell care sintetizează datele INS.

Explicaţia se află în definiţia „savantă” pe care o dă Legea 76 / 2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şomerilor (cu contribuţia notabilă a ANOFM şi preluată pe nemestecate de INS, de vreme ce o aplică cu succes). Astfel, la capitolul II, secţiunea 1, articolul 5, punctul IV, putem citi:

„IV. şomer – persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 

 b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

 c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plata, în vigoare; 

 d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.* 

Hopa, avem un asterix! Definiţia de mai sus e în acord cu normele internaţionale, dar nu era suficient de bună pentru politicienii români. Aşa că i-au adus o „mică îmbunătăţire”. Să vedem:

IV1. şomer înregistrat – persoană care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul său, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.*

Deci aşa. Practic, statisticile oficiale se referă la „şomeri înregistraţi”, conform punctului IV 1., iar nu la şomeri în general.  Şmecheria e că şomerii se „înregistrează” (de fapt sunt obligaţi să se prezinte lunar) la ANOFM doar atâta vreme cât primesc indemnizaţia de şomaj, adică între 6 şi 12 luni, după care li se pune în vedere că nu mai primesc bani şi sunt scoşi din statistică. Sunt scoşi din statistică pentru că, nemaiprimind bani şi fiind făţiş descurajaţi, nu mai pontează lunar la ANOFM, nemaifiind astfel „înregistraţi”. Aceşti şomeri „dispar”. Ce convenabil, nu?

 Cel mai grăitor argument privind manipularea INS este statistica Eurostat privind şomajul la nivel european:

 Sursa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rates_Member_States.PNG&filetimestamp=20110801115557

Datele prezentate de Eurostat provin tot de la INS, însă acolo raportările se fac după rigorile stabilite la nivel european, nu după cum vor să ne prostească politicienii români. Deci rata şomajului la sfârşitul trimestrului 1 2011 în România era cam 7%, nu 5,4%, adică cu vreo 150000 de şomeri mai mult decât cei raportaţi de statistica naţională.

Acuma că am lămurit-o cu ANOFM şi INS, să luăm în discuţie şi alte aspecte interesante. După cum v-ati putut da seama, statul legal de şomer este o chestie profund birocratică. Dincolo de asta, rata şomajului este şi irelevantă din punctul de vedere al economiei naţionale (dar nu numai). Mult mai relevant este gradul de ocupare, exprimat ca raport dintre populaţia ocupată (numărul de salariaţi) şi populaţia activă civilă conform legii (sau, dacă preferaţi, rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste în populaţia totală de 15 ani şi peste, conform ordinului 186 din 2002), numai că nu prea auzim de statistica asta pentru că nu e deloc telegenică. Pornind de la definiţia ratei şomajului ANOFM şi datele INS, am calculat care este populaţia activă civilă (nu cuprinde cadre militare şi ale ministerului de interne) şi respectiv gradul de ocupare.


Sursa: prelucrare date http://www.insse.ro/cms/files%5Carhiva_buletine2011%5Cbsl_5.pdf

După cum se poate vedea, mai puţin de jumătate din populaţia activă civilă din România are statut de salariat cu contract de muncă. Ce cuprinde totuşi această populaţie activă civilă? Cuprinde „toate persoanele care, la sfârşitul anului, aveau un loc de muncă legal în activităţile neagricole din sectorul formal sau în activităţi din agricultură, cu statut de: salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative” plus şomerii „înregistraţi” (varianta ANOFM). De remarcat că aici nu sunt cuprinşi elevii şi studenţii care îndeplinesc condiţia de vârstă. Observăm că avem o diferenţă consistentă (4,1 milioane persoane în Aprilie 2010, 4,5 milioane persoane în Aprilie 2011), care nu sunt nici şomeri, nici salariaţi (diferenta de cca. 400000 de persoane dintre cele două momente este formată din cei 250000 de şomeri „mai puţin” şi cei aprox. 160000 de salariaţi rămaşi pe dinafară în 2011).

Avem deci 4,5 milioane de persoane apte de muncă care nu au contracte de muncă şi nu plătesc CAS, CASS şi şomaj. Vorbim despre persoane casnice, agricultori, persoane care s-au descurajat să mai caute un loc de muncă, asistaţi sociali care trăiesc din furat şi din alocaţiile copiilor, persoane care pur şi simplu nu vor să muncească, persoane care muncesc „cu ziua” numai pentru mâncare şi un acoperiş, şi multe persoane care muncesc „la negru”. Date concrete sunt mai greu de găsit pe tema muncii la negru, dar sunt păreri care spun că ar fi vorba de peste 2 milioane de persoane…

Previziunile la nivelul anului 2011 pentru cele trei bugete de asigurări obligatorii se prezintă în felul următor: pensii – deficit de 14,8 miliarde Lei (3,5 miliarde Euro); sănătate – deficit de 2,1 miliarde Lei (490 milioane Euro); şomaj – deficit de 2 miliarde de Lei (470 milioane de Euro). Total notă de plată pentru 2011: 19 miliarde de Lei, respectiv 4,49 miliarde Euro – sursa http://www.zf.ro/profesii/reforma-pensiilor-majoreaza-deficitul-fondului-de-pensii-cu-1-mld-euro-unde-este-economia-8599094

Între timp, micul titulescu afirmă la realitatea că pot avea loc mişcări sociale similare celor din Marea Britanie dacă statul continuă să se izoleze de oameni. Oameni care văd „cum banii publici sunt direcţionaţi aiurea, în timp ce nu se oferă niciun fel de sprijin pentru cei afectaţi de criza economică.”, dar sunt orbi la găunoşenia declaratiilor reprezentanţilor opoziţiei.